Про індексацію нормативної

грошової оцінки земель за 2021 рік

 

Державна служба України з питань геодезії, картографїі та кадастру на виконання статті 289 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) повідомляс.

За інформацісю Державної елужбн статистпки України, індекс споживчпх цін за 2021 рік становив 110.0%.

Відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу Українп редакцїі Закону України від 30.11.2021 1914—IX

«Про внесення змін до Полаткового кодексу України та інших законодав•шх актів України щодо забезпечення збалансованості Ѕюджетних надходжень») індекс споживчих цін, що вигорпстовуеться для визначення коефіціснта індексації нормативної грошової оцінші земель, застосовусться із значенняхt 100 відсотків:

за 2017-2022 роки для сільськогосподарськпх угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів);

за 2017-2020 роки — для земель населенпх пунктів та іншНх земель несільськогосподарського призначення.

Відповідно значения коефіціснта індексаціі нормативної грошової оцінки земель i земельних ділянок за 2021 рік становить:

для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження. сіножаті, пасовища та перелоги) — 1,0;

для земель насе.жених пунктів та іншпх земель несільськогосподарського прпзначення — 1.1.

Коефіціснт індексаціі норьtатнвної грошової оцінкп земель застосовусться кумулятпвно залежно від дати проведения норматпвної грошової оцінки земель. Коефіціснти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік — 1,703; 1997—й — 1,059; 1998—й — 1,006; 1999—й — 1,127; 2000—й — 1,182; 2001—й 1,02;

2005—й 1,035; 2007-й — 1,028; 2008—й  1,152; 2009—й — 1,059; 2010—й  1,0; 2011—й

1,0; 2012—й      1,0; 2013—й — 1,0; 2014—й — 1,249; 2015 рік — 1,433 (крім

сільськогоеподарських угідь) та 1,2 — для сільськогосподарсьшіх угідь (рілля, перелогп, сіножаті, пасовища, fiагаторічні насалження); 2016 рік — для еільсьгогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) 1,0;    для    земель                             несільськогосподарського                             призначення    —                             1,06; 2017 рік — 1,0, 2018-й — 1,0; 2019 рік — 1,0; 2020 рік — 1,0.

Нормативна   грошова оцінка земель   за 2002-й, 2003-й, 2004-й та 2006 рік не індексувалася.

Для забезпечення інформування власників землі та землекористувачів про коефіціент індексацїі нормативної грошової оцінки земель за 2021 рік просимо опублікувати зазначену інформацію у засобах масової інформацїі.

 

Додаток: лист Держстату від 10.01.2022 N 09.1-03/5-22

 

 

Перший заступник Голови                                                            Анатолій МІРОШНИЧЕНКО