Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Установити з 1 квітня 2020 р. особам, які отримують пенсію і яким виповнилося 80 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексац, щомісячної компенсац у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не досягає розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенс за 2019 рік, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень у межах зазначеного розміру. Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та досягли 80- річного віку після 1 квітня 2020 р., встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку. У разі коли після встановлення відповідно до цього пункту щомісячної компенсаційної виплати розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексац, щомісячної компенсац у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом другим пункту 4 розділу XV “Прикінцеві положення” зазначеного Закону, не досягає 2 600 гривень, таким особам надається доплата до пенс в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенс. 2. Установити, що: 1) у 2020 році перерахунок пенсій згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 “Питання проведення індексац пенсій у 2019 році” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 663), проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенс, в розмірі 1,11; 2) у разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенс, зазначеного в цьому пункті, не досягає 100 гривень, встановлюється доплата до пенс в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенс; 3) перерахунок пенсій, передбачений цим пунктом, проводиться з 1 травня 2020 року. 3. Установити, що з 1 травня 2020 р. в разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексац, щомісячної компенсац у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), в осіб, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 зазначеного Закону, не досягає 2100 гривень, таким особам надається доплата до пенс у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, яка враховується під час подальших перерахунків пенс.

03.04.2020 Деякі питання підвищення пенсійнихвиплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у2020 році | Кабінет Міністрі… https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-pidvishchennya-pensijnih-viplat-i-nadannya-socialnoyi-pidtrimki-okremim-kategoriyam-naselennya-u-2020-roci-… 2/2 4. Фінансування виплат, передбачених абзацами першим і третім пункту 1, абзацом третім пункту 2 і пунктом 3 цієї постанови, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що передбачені за програмою 2506080 “Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду”. 5. Міністерству соціальної політики та Пенсійному фонду України забезпечити проведення у квітні 2020 р. після внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на територ України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 1 000 гривень окремим категоріям населення з числа: одержувачів пенс, розмір пенсійних виплат у яких з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексац пенс, щомісячної компенсац у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5 000 гривень станом на 1 квітня 2020 року; одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з їх числа, які одночасно з такою допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”); одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. 6. Затвердити Порядок виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на територ України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення, що додається. 7. Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” передбачити виділення Міністерству соціальної політики коштів для здійснення виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 5 цієї постанови, оплати послуг з доставки та на покриття витрат акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” на підкріплення кас банку для забезпечення готівкою виплатних об’єктів акціонерного товариства “Укрпошта”. 8. Визнати такими, що втратили чинність з 1 травня 2020 р.: пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 124 “Питання проведення індексац пенсій у 2019 році” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 663); пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 543 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 54, ст. 1880). 9. Пенсійному фонду України забезпечити перерахунок пенсій, передбачений пунктами 1—3 цієї постанови, за матеріалами пенсійних справ. Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ