Цей Порядок визначає умови одержання посвідчення про право роботи з пестицидами особами, діяльність яких пов’язана з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або проведенням робіт з їх транспортування, зберігання, застосування, а також з торгівлею пестицидами.

Дія Порядку не поширюється на фізичних осіб, які застосовують пестициди для власних потреб, не пов’язаних з провадженням господарської діяльності, за умови, що такі пестициди дозволені для роздрібного продажу населенню у дрібнофасованому вигляді.

Порядок одержання посвідчення про право роботи з пестицидами включає такі етапи:

  • проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами;

  • проходження тестування;

  • отримання свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами;

  • отримання посвідчення про право роботи з пестицидами.

Навчання з питань безпечного поводження з пестицидами проводить Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області відповідно до затвердженої Програми. Зазначене навчання проводиться в очній або дистанційній формі на платній основі, що визначено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.02.2013 № 96.

Для проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами особи подають у паперовій або електронній формі засобами інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем до Головного управління:

  • заяву про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами (згідно постанови КМУ від 09.05.2023 № 458);

  • документ, що підтверджує внесення плати за проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами.

Після завершення навчання з питань безпечного поводження з пестицидами особа проходить перевірку знань в Головному управлінні шляхом письмового тестування (здійснюється відеофіксація його проведення). 

За результатами успішного проходження тестування (не менше 70 відсотків правильних відповідей) видається свідоцтво про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами. Строк дії свідоцтва про навчання становить два роки з дати його видачі.

Якщо особою надано менше 70 відсотків правильних відповідей, така особа може пройти повторне тестування не раніше, ніж через 5 робочих днів.

Для одержання посвідчення про  право роботи з пестицидами особи або їх уповноважені представники подають Головному управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області у паперовій або в електронній формі заяву (згідно постанови КМУ від 09.05.2023 № 458) про видачу посвідчення. 

Посвідчення видається на безоплатній основі за умови досягнення особами 18 років та наявності чинного свідоцтва про проходження навчання.

Документ дійсний протягом двох років з дня його видачі і може бути виданий протягом строку дії свідоцтва про навчання.

У разі пошкодження чи втрати свідоцтва про навчання або посвідчення про право роботи з пестицидами видається дублікат.

За детальною інформацією можна звернутися до відділу захисту рослин, фітосанітарної діагностики та прогнозування управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області за адресою: м. Луцьк, вул. Мирослава Скорика, буд. 10 В, телефон  (0332) 77-24-02 або до Ратнівського пункту фітосанітарного контролю за адресою вулиця Нова,86 (приміщення ветлікарні). 

 

Зразок:

1. Заява про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами.

2. Заява про видачу посвідчення про право роботи з пестицидами.

 

 

 

 

 

В.о.начальника Головного
 управління Держпродспоживслужби у Волинській  області

Анатолію ТИМОФІЮКУ

 

 

ЗАЯВА
 про проходження навчання з питань безпечного
 поводження з пестицидами

Заявник __________________________________________________________________,

(найменування - для юридичної особи або прізвище, власне ім’я,
                               по батькові (за наявності) - для фізичної особи)

_______________________________________________________________________________,

(місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання (перебування) для фізичної особи)

_______________________________________________________________________________,

(код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий)

номер телефону _________________________________________________________________,

адреса електронної пошти (за наявності) ____________________________________________.

Прошу провести навчання з питань безпечного поводження з пестицидами*:

 

№ з/п

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи

Дата народження

Серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий

Номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності).

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація**: ____

____

 

____________ 20___ р.

________________

(підпис)

____________________

(власне ім’я, прізвище)

_________

* У разі коли заявником є уповноважений представник, що подає клопотання про проведення навчання з питань безпечного поводження з пестицидами для кількох осіб, до заяви додається зазначена інформація про кожну з таких осіб.

** Зазначається інформація про форму навчання (дистанційна чи очна). У разі вибору очної форми навчання зазначається бажане місце проведення навчання.

 

 

 

В.о.начальника Головного
 управління Держпродспоживслужби у Волинській  області

Анатолію ТИМОФІЮКУ

 

 

ЗАЯВА
 про видачу посвідчення про право роботи з пестицидами

Заявник __________________________________________________________________,
                                          (найменування - для юридичної особи або прізвище, власне ім’я,
                                                          по батькові (за наявності) - для фізичної особи)

_______________________________________________________________________________,

            (місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи)

номер телефону_________________________________________________________________,

адреса електронної пошти (за наявності)____________________________________________.

Прошу видати посвідчення про право роботи з пестицидами особі*:

 

№ з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій видається посвідчення;

Дата народження;

 

Серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий;

№ з/п

Реєстраційний номер і дата видачі свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 20___ р.

________________

(підпис)

____________________

(власне ім’я, прізвище)

 

_________

* У разі коли заявником є уповноважений представник, що подає клопотання про видачу посвідчення про право роботи з пестицидами для кількох осіб, до заяви додається зазначена інформація про кожну з таких осіб.