ПОРЯДОК

надання та використання коштів, субвенції з обласного бюджету

місцевим бюджетам для надання дотації за вирощування

молодняка великої рогатої худоби

 

 

І. Загальні положення

 

1. Порядок надання та використання коштів, субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби (далі – Порядок) визначає механізм надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби (далі – дотація).

 

2. Дотація надається в рамках реалізації заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 20232026 роки, затвердженої рішенням Волинської обласної ради від 03 листопада 2022 року № 19/3.

 

3. Головні розпорядники субвенції за місцевими бюджетами Волинської області визначаються рішеннями про такі бюджети.

 

4. Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень субвенції між місцевими бюджетами формує управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації відповідно до пропозицій територіальних громад Волинської області щодо потреби в коштах для надання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби.

 

5. Отримувачами бюджетних коштів є суб’єкти господарювання – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізичні особи-підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства, що провадять діяльність у галузі тваринництва та утримують від 3 до 50 голів великої рогатої худоби та фізичні особи – власники особистих селянських господарств (далі – отримувачі).

 

 

ІІ. Порядок відбору заявок для отримання дотації

 

  1. Дотація надається отримувачам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби (далі – молодняк ВРХ) до тринадцятимісячного віку, який народжений у їхніх господарствах.

 

  1. Дотація надається за кожні шість місяців утримання молодняка ВРХ з наростаючим підсумком з урахуванням віку тварин у розмірі:

за перші шість місяців утримання від народження– 700 гривень за голову;

за наступні шість місяців утримання – 1300 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації не може перевищувати 2000 гривень із розрахунку за одну голову молодняка ВРХ.

 

3. Для отримання дотації отримувачі подають за місцезнаходженням господарства до територіальних громад такі документи:

заявку для отримання дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

копії паспортів великої рогатої худоби, видані у встановленому порядку відповідно до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», а у разі утримання 10 і більше голів молодняка ВРХ – витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для суб’єктів господарювання);

копію паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки, або ID-картки разом із витягом із реєстру територіальної громади (для особистих селянських господарств);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, подають копію паспорта з відповідною відміткою (для особистих селянських господарств);

реквізити міжнародного номера банківського рахунку.

Копії поданих документів засвідчуються отримувачем.

 

4. Територіальні громади Волинської області двічі на рік у термін до 01 червня та до 01 листопада поточного року приймають від потенційних отримувачів дотації, документи, які зазначені в пункті 3 розділу І цього Порядку. Територіальні громади Волинської області в порядку черговості надходження документів роблять записи у журналі обліку власників тварин для отримання дотації за вирощування молодняка ВРХ (далі – журнал обліку) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Для отримання дотації за молодняк ВРХ, якому у листопаді та грудні попереднього року виповнилося 12 місяців, документи приймаються до 01 червня поточного року в разі надання Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин інформації про наявність в господарстві такого молодняка ВРХ станом на дату досягнення ним дванадцятимісячного віку.

 

5. Територіальні громади Волинської області на підставі журналу обліку двічі на рік до 05 червня та до 05 листопада поточного року (станом на 01 число) складають Реєстр на отримання дотації за молодняк ВРХ за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

У термін до 15 червня та до 15 листопада територіальні громади Волинської області формують Зведений реєстр про нарахування сум дотації за молодняк ВРХ за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку та подають управлінню агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації.

 

ІІІ. Порядок надання дотації

 

  1. Управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації узагальнює подані реєстри та формує Зведений реєстр фактично нарахованих сум видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за вирощування молодняка ВРХ за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку у розрізі територіальних громад Волинської області, який до 20 червня та до 20 листопада подає департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації для подальшого фінансування коштів субвенції.

 

  1. Після надходження субвенції бюджетам територіальних громад Волинської області, проходить зарахування коштів на банківські рахунки одержувачів відповідно до сформованих реєстрів.

 

  1. Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за 1569/21881.

 

  1. Невикористані кошти субвенції перераховуються до обласного бюджету не пізніше останнього робочого дня відповідного бюджетного року.

 

  1. Фінансова звітність про використання коштів місцевих бюджетів складається і подається органам Державної казначейської служби в установленому законодавством порядку.

 

ІV. Контроль та моніторинг за виконанням Порядку

 

1. Контроль та моніторинг за реалізацією цього Порядку здійснює управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації, яке є розробником цього Порядку і головним розпорядником коштів, призначених для надання субвенції.

 

2. У разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту незаконного отримання бюджетних коштів суб’єкт господарювання протягом місяця повертає їх до відповідних місцевих бюджетів шляхом перерахування коштів на рахунок територіальної громади і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.

 

 

Начальник управління

агропромислового розвитку

Волинської обласної державної

адміністрації                                                                Юрій ЮРЧЕНКО