ІНФОРМАЦІЯ
про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 20__ рік

 

Подають

Строк подання

 

Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників від 8 осібрегіональному чи базовому центру зайнятості, його філіям (за наявності) незалежно від місцезнаходження

Щороку не пізніше
01 лютого після
звітного року

 

Респондент:

Код згідно з ЄДРПОУ / ІПН _______________________________________________________

Найменування: __________________________________________________________________

Місцезнаходження: ______________________________________________________________

                                  (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь,
 _______________________________________________________________________________
          район, населений пункт,  вулиця/провулок, площа  тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офіса)

Телефон: ____________ Факс: _____________ Електронна пошта: _______________________

 

 

Назва показників

Код рядка

Кількість, осіб

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників за попередній календарний рік – усього*

01

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до частини першої статті 14 Закону України Про зайнятість населення” (крім осіб з інвалідністю), які працювали на умовах повної зайнятості у звітному періоді*

02

 

Квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників*

03

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік – усього**

04

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за звітний рік, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування залишилося 10 і менше років**

05

 

Чисельність громадян, яких планується працевлаштувати в поточному році у рахунок квоти

06

 

 

 

* Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.

 

** Заповнюється підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб.

 

Дата заповнення  ___  __________ 20__ року

 

 

 

Керівник (особа, відповідальна за подання інформації)

 

 

________________________________________________
                 (прізвище, імя, по батькові)

                     ______________
                             (підпис)

 

 

Дата прийняття  ___  __________ 20__ року

 

 

 

Відповідальна особа, яка прийняла інформацію

 

 

________________________________________________
                 (прізвище, імя, по батькові)

                     ______________
                            (підпис)