ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

            Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або умовами самого договору.

            Нормами чинного законодавства України визначено два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі:

  • за згодою сторін;
  • за рішенням суду.

 

Договір оренди земельної ділянки комунальної власності може бути розірвано у разі необхідності надання її для суспільних потреб у разі прийняття рішення про використання земельної ділянки для розміщення об’єктів, визначених частиною першою статті 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом, однак для цього повинні бути конкретні підстави.

            Відповідно до статті 32 Закону України «Про оренду землі», на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі:

  • невиконання сторонами обовязків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України «Про оренду землі»;
  • невиконання сторонами обовязків, передбачених умовами договору;
  • випадкового знищення чи пошкодження обєкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;
  • виникнення підстав, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

            Статтею 141 Земельного кодексу України передбачені підстави припинення права користування земельною ділянкою, до яких в даному випадку можна віднести:

  • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
  • систематична несплата земельного податку або орендної плати (систематичність: два і більше роки).

Якщо жодних порушень за орендарем не виявлено, то потрібно чекати закінчення дії договору або все ж таки вести переговори щодо розірвання договору за згодою сторін.

У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобовязаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. У разі невиконання орендарем обов’язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов’язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки.

 

Оксана Калінчик головний юрист Ратнівського бюро правової допомоги