Чи варто роботодавцю нехтувати допомогою страхового експерта з охорони праці?

Чи варто роботодавцю нехтувати допомогою страхового експерта з охорони праці?

Згідно із Законом України «Про охорону праці» служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям у процесі трудової діяльності.

Однак роботодавці не завжди дотримуються вимог законодавства. Не є поодинокими випадки, коли роботодавець виключає зі штатного розпису посади спеціалістів служби охорони праці або покладає виконання основних функцій служби охорони праці на працівників, які не мають відповідної освіти та досвіду роботи. І якщо на великих підприємствах організована робота служби охорони праці, то на маленьких – робота з питань охорони праці ведеться формально.

Трапляються випадки, коли роботодавець скорочує фінансування профілактичних заходів з охорони праці, не проводить своєчасно атестацію робочих місць за умовами праці, не розробляє комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, не організовує проходження передбачених законодавством медоглядів найманими працівниками. На маленьких підприємствах не організоване належним чином навчання та перевірка знань з питань охорони праці, неякісно розроблені інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, відсутні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці.

Нехтування вимогами законодавства про охорону праці призводить до зростання виробничого травматизму на підприємствах страхувальників.

На допомогу роботодавцям приходять страховий експерт з охорони праці Камінь-Каширського віддлення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області, який здійснює заходи з профілактики страхових випадків, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці.

 

Страховий експерт з охорони праці може  вивчити стан умов, безпеки, охорони праці та профілактичної роботи та взяти участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на підприємстві, а саме:

- у створенні служби з охорони праці та підготовці відповідних розпорядчих документів;

- у поширенні позитивного досвіду шляхом проведення семінару або надання рекомендацій;

- у роз'ясненні ефективного використання засобів індивідуального захисту;

- через участь або допомогу в організації проведення аудиту охорони праці, організації та/або проведення лабораторних досліджень умов праці;

- надати допомогу в організації пропаганди безпечних методів праці серед працівників підприємства;

- участь у розробленні профілактичних заходів, механізмів їх реалізації щодо усунення причин нещасних випадків та профзахворювань;

- участь у розробленні нормативних актів з охорони праці підприємства (інструкції, положення тощо).

Страховий експерт з охорони праці проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед страхувальників через проведення семінарів, нарад, круглих столів і конкурсів, виступів на радіо і телебаченні, публікації в засобах масової інформації. Страхувальник може дізнатися про актуальні проблеми охорони праці та шляхи їх вирішення, зміни у законодавстві про охорону праці та соціальне страхування, профілактичну роботу Фонду соціального страхування України, стан умов і безпеки праці на підприємствах, резонансні розслідування нещасних випадків. Представник Фонду завжди розгляне пропозиції страхувальника з питань охорони праці та підготує відповіді відповідно до компетенції.

Страхові експерти з охорони праці здійснюють планові перевірки стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи на підприємствах з метою їх вивчення для подальшого надання в межах компетенції допомоги роботодавцю у вдосконаленні системи управління охороною праці. У поданнях, внесених роботодавцю, страховий експерт зазначає виявлені порушення та недоліки з посиланням на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушені. Крім цього, здійснюються позапланові перевірки з питань, що стали підставою для здійснення перевірки, у разі аварії, нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; прохання суб’єкта господарювання здійснити перевірку або надати допомогу чи консультацію з питань охорони праці, соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; необхідності перевірки виконання внесених страховим експертом подань про усунення порушень законодавства з охорони праці. За результатами планових та позапланових перевірок страхувальник дізнається про ефективність профілактичної роботи на підприємстві та вживає заходів для усунення виробничих небезпек та ризиків.

Камінь-Каширським відділенням щоквартально проводиться аналіз виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах району. Ознайомившись із відповідною інформацією, роботодавець спроможний вжити заходів, спрямованих на запобігання аналогічним нещасним випадкам.

Аналіз страхових випадків свідчить про те, що понад 80 % нещасних випадків трапляються з організаційних причин, насамперед через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, невикористання засобів індивідуального захисту за їх наявності, порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин і механізмів.

Отже, чи варто роботодавцю нехтувати допомогою страхового експерта з охорони праці?

 

Камінь-Каширське відділення управління виконавчої

дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області